Belysning

Belysningen vid våra gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer. Kommunen prioriterar arbetet att minska lampornas energianvändning och att öka trygghetskänslan genom belysning.

Sektor samhällsbyggnad är ytterst ansvariga för drift och skötsel av samtliga gatubelysningsanläggningar inom kommunen. Drift och skötsel sker via upphandling med elentreprenör.

Kommunens tjänstemän kontaktar entreprenör med information om gatbelysning för att sedan åtgärda dem inom två månader. Gatlyktor i närheten av skolor eller andra ytor där unga vistas ska bytas fortare. Kommunens entreprenör gör även årligen en kontroll av all belysning under augusti/september för att inventera vilka som måste åtgärdas.

För att anmäla trasiga gatlyktor, kontakta Sekor samhällsbyggnad genom att maila till kommun@nordmaling.se Notera adressen för där lampan sitter.