Gör orosanmälan

Att anmäla oro för en vuxen person

Om du misstänker att en vuxen person far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Använd gärna e-tjänsten. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen. Om du som privatperson vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar socialtjänsten.

En av socialsekreteraren och biståndshandläggarens uppgift vid en anmälan är att vid samtal med den enskilde informera hen om rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen, föreslå lämpliga insatser och försöka motivera den enskilde till att ta emot insatser. Den enskilde kan tacka nej till det som föreslås och då kan socialtjänsten inte tvinga den enskilde att ta emot hjälp.

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialnämnden.

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Anmälningar utanför kontorstid
OBS! Inkomna anmälningar kontrolleras dagligen av socialsekreterare i Nordmalings kommun vilka är i tjänst kontorstid. Dvs anmälningarna kollas EJ på kvällar, helger eller högtider. Då måste anmälan istället göras muntligen eller med fax till sociala jouren i Umeå som har ansvar för att hantera orosanmälningar kvällar, helger och högtider. Kontaktuppgifter till sociala jouren finns nedan.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Individ och familjeomsorgens reception
Tel: 0930-140 40
Fax: 0930-140 29

Kontaktuppgifter socialjouren
Socialjouren är öppen under kvällar, nätter och helger. Kontakta socialjouren i akuta situationer, så får du omedelbar hjälp och kontakt med en socialsekreterare.

Telefon: 090-16 30 50

Måndag–torsdag: 16.00–00.00
Fredag: 16.00–01.00
Lördag: 14.00–01.00
Söndag: 14.00–01.00

Övrig tid under nätter och helger finns social beredskap via SOS alarm, ring 112.