Kontakter, omsorg och hjälp

Sektorchef

Socialchef

Andreas Witt
Telefonnummer: 0930-140 44
E-post: andreas.witt@nordmaling.se

Verksamhet individ- och familjeomsorg

Tf Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens reception

Våra öppettider är måndag till torsdag 08:00-16:00 fredag 08:00-14:30 lunch 12:00-13:00

Vi nås på telefon 0930-140 00 (växel) mån-fre kl 08.30 - 16.00.

Post kan lämnas på Kyrkogatan 8 i receptionens brevinkast på våning 2; byggnaden är öppen samma tid som telefonen.

Öppenvården

Måndag-torsdag kl 08.30-12.00
Tel: 0930-14321
E-tjänst: Öppenvård - serviceinsats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialsekreterare Barn

Måndag 13.15 - 14.15
Tisdag-fredag kl. 08.30-09.30
Tel: 0930-140 00 (växel)
Fax: 0930-140 29

Socialsekreterare Vuxen

Måndag, onsdag 13.15 - 14.15
Tisdag, torsdag, fredag kl. 08.30-09.30
Tel: 0930-140 00 (växel)
Fax: 0930-140 29

Socialjouren

Vid akuta sociala problem efter kontorstid kontaktar du socialjouren.
Telefontider: 090-16 30 50

Enhetschef Barn, Unga och Familj och Öppenvård

Enhetschef Ekonomiskt Bistånd/Vuxen och Bistånd och Funktion

Verksamhet handikappomsorg

Enhetschef LSS, gruppboenden

Anne-Christine Arvidsson
Telefonnummer: 0930-140 34
E-post: anne-christine.arvidsson@nordmaling.se

Enhetschef LSS, trapphusboende, dagcenter

Monica Sikström
Telefonnummer: 0930-141 24
E-post: monica.sikstrom@nordmaling.se

LSS-handläggare

Malin Lindström
Telefonnummer: 0930-143 69
E-post: malin.lindstrom2@nordmaling.se

Äldre, äldreomsorg

Biståndshandläggare
Telefonnummer: 0930- 140 47
Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.15 – 09.30. Övrig tid kan meddelande lämnas på kontorstelefonen.
E-post: bistandshandlaggare@nordmaling.se

Chef bemanningsenhet och kök

Britt-Mari Eriksson
Telefonnummer: 0930-140 42
E-post: britt-mari.eriksson@nordmaling.se

Äldreomsorgsassistent

Siv Sjöström
Telefonnummer: 0930-140 64
E-post: siv.a.sjostrom@nordmaling.se

Enhetschef hemtjänst norra (Nordmaling, Gräsmyr)

Therese Åberg
Telefonnummer: 0930-143 79
E-post: therese.aberg@nordmaling.se

Enhetschef hemtjänst södra (Nyåker, Rundvik, Nattpatrull)

Helena Nygren
Telefonnummer: 0930-140 98
E-post: Helena.Nygren@nordmaling.se

Enhetschef Strandbacken Viken, Näckrosen Nattpersonal

Ronja Holmlund
Telefonnummer: 0930- 140 72
E-post: ronja.holmlund@nordmaling.se

Enhetschef Strandholmen

Katarina Dahlberg
Telefonnummer: 0930- 141 82
E-post: katarina.dahlberg@nordmaling.se

Enhetschef Tallbacken Ettan, Åsen och Rehab

Vivianne Holmlund
Telefonnummer: 0930-141 14
E-post: vivianne.holmlund@nordmaling.se

Verksamhet hälso- och sjukvård

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Susanne Westerbring
Telefonnummer: 0930-143 62
susanne.westerbring@nordmaling.se

Arbetsterapeut

Maria Lind
Telefon: 0930-140 33
E-post: maria.lind@nordmaling.se

Arbetsterapeut
Karina Forsberg
Telefon: 0930-140 33
E-post: karina.forsberg@nordmaling.se

Sjuksköterskeexpeditionen

Telefon: 0930-143 60

Sjukgymnast

Lasse Brännström
Telefon: 0930-140 41
E-post: Lasse.Brannstrom@nordmaling.se

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Per Hedensparr
Telefon: 0930-141 78
E-post: Per.Hedensparr@nordmaling.se

Hemsjukvård

Telefon: 0930-141 85

E-tjänster

Via kommunens e-tjänster kan du bland annat ansöka om färdtjänst, försörjningsstöd och bostadsanpassningsbidrag. Du kan även anmäla föräldraksap eller göra en intresseanmälan för att bli familjehem och kontaktperson.