Synpunkter och klagomål vård/omsorg

Dina synpunkter och klagomål kan bidra till att förändra och förbättra kvalitén kring den vård och omsorg som du upplever.

Du kan lämna in dina synpunkter och klagomål via vår e-tjänst. Du kan också kontakta någon av våra chefer.