Ekonomi, studiemedel

Ekonomi, studiemedel

Gymnasieskolan är en frivillig skolform efter grundskolan och undervisningen är indelad i olika program och inriktningar. Det finns kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor. Det är den statliga myndigheten Skolverket som beslutar om vilka utbildningar vid fristående gymnasieskolor som ger rätt till studiestöd.

Studiehjälp, inackorderingstillägg

Elever mellan 16 och 20 år kan få studiehjälp och/eller inackorderingstillägg. Du hittar mer information under rubriken studiehjälp, inackorderingstillägg.

Studiemedel

Elever som är 20 år eller äldre kan ansöka om studiemedel. Läs mer under rubriken studiemedel.