Säg upp barnomsorg

På denna sida får du mer information om hur du säger upp ditt barns plats inom barnomsorg och /eller skolbarnomsorg.

Hur säger jag upp barnomsorgsplatsen?

Du som vårdnadshavare kan säga upp ditt barns plats i barnomsorg och/eller skolbarnomsorg genom att använda av kommunens E-tjänst för barnomsorg.

När slutar barnomsorgsplatsen att gälla?

Sektor utbildning har två månader uppsägningstid. Detta räknas från den dag då uppsägningen har registrerats.

Om vårdnadshavare efter uppsägningen vill ha en ny plats inom barnomsorgen och/eller skolbarnomsorg kommer kommunen att behandla ansökan som en ny ansökan och erbjuda plats enligt de köregler som finns.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg

Kontaktpersoner: Anna Hällgren och Mia Sikström